تماس با ما

آدرس: میدان فاطمی، ابتدای خیابان چهلستون، ساختمان چهلستون، طبقه هفتم، واحد704

تلفن: 982188967900+ – 982188967901+       تلفکس:982188967899+            کد پستی:1431663584

 

تماس با مدیر عامل: management@parstajhizco.ir

سایت شرکت مادر: http://www.hansaton.de

در حال بارگذاری