آدرس: میدان فاطمی ، روبروی سه راه کاج ، نبش کوچه شیخ لر ، ساختمان تهران ۶۴ پلاک ۱۳۶ طبقه ششم واحد ۳۳ 

تلفن: ۹۸۲۱۸۸۹۶۷۹۰۰+ – ۹۸۲۱۸۸۹۶۷۹۰۱+       تلفکس:۹۸۲۱۸۸۹۶۷۸۹۹+            کد پستی:۱۴۱۵۶۷۳۴۸۳

تماس با مدیر عامل: management@parstajhizco.ir

سایت شرکت مادر: https://horentekpro.com