دستگاه تشخیص کننده واکنش استاپدیوس لئوناردو در جلوگیری از موارد اساسی در فناوری نظارت بر شنوایی قرار دارد، ارائه دهنده اندازه‌گیری‌های دقیق و قابل اعتماد از انقباض عضله استاپدیوس به صورت لحظه‌ای. قابلیت چندمنظوره‌ی این دستگاه به عنوان مثال برای تحریک انقباض عضله از طریق تحریک‌های صوتی یا الکتریکی، اطمینان از کارایی آن در زمینه‌های مختلف بالینی را فراهم می‌کند. به خصوص، طراحی کاربرپذیر و سبک این دستگاه، شامل رابط کاربری ساده و ساختار سبک، راحتی و قابل حمل را برای پزشکان بهبود می‌بخشد.

در عمل مطبوعاتی، دستگاه لئوناردو نقش حیاتی در نقشه‌برداری ایمپلنت‌های کوکلئار و نصب اپتیک‌های شنوایی ایفا می‌کند. با تسهیل در تشخیص آستانه‌های شنوایی بهینه، به ویژه در موارد کودکان، به ایجاد نقشه‌های جامع کوکلئار کمک می‌کند. علاوه بر این، مقیاس‌های بلندی دستگاه و قابلیت ضبط پیوسته فعالیت استاپدیوس، روند نقشه‌برداری را ساده می‌کند و اطمینان از دقت نتایج را به ارمغان می‌آورد.

همچنین، در حالی که روش‌های آزمونی ذهنی و موضوعی استفاده می‌شوند، یکپارچگی استاپدیوس در سیستم لئوناردو، در تشخیص آستانه‌های راحتی ارزشمندی ارائه می‌دهد و دقت کلی در نقشه‌برداری را افزایش می‌دهد. به علاوه، این دستگاه روش‌های ارزیابی موضوعی را برای بیمارانی که قادر به همکاری مؤثر نیستند، پشتیبانی می‌کند. از طریق ویژگی‌ها و عملکرد دقیق آن، دستگاه تشخیص کننده واکنش استاپدیوس لئوناردو همچنان استانداردهای ارزیابی و درمان شنوایی را ارتقا می‌دهد.